Verbinding tussen de verschillende generaties

Naast twee boeken in 2011 en 2012 (zie hieronder)
hebben de generatieprojecten in 2013 inmiddels geleid tot een extra Springlevend website toegewijd aan dit thema:
www.tijdgenoten.wordpress.com

en in 2014 tot het tijdschrift: Megazien!

Iedere leeftijd telt (2010-2011)

De ontmoeting tussen verschillende generaties, dat was de springlevende gedachte achter het dubbelinterviewproject tussen jongeren en ouderen en de uiteindelijke verwerking ervan tot het boekje, ’Iedere leeftijd telt’. Als generaties vertegenwoordigen zowel jong als oud een kant van het spectrum. Vragen en thema’s en belevingswerelden zijn weliswaar herkenbaar voor elkaar, maar worden vanuit verschillende invalshoeken en realiteiten beschouwd. Tezamen kunnen de generaties een vol spectrum vullen op momenten dat de neuzen dezelfde kant op wijzen. Wanneer mensen, oudere en jongere mensen, het eens worden over welke doelen er echt toedoen en vooral ook waarom, kunnen er bergen worden verzet. Dan kan wat oud is en wat nieuw is elkaar gaan motiveren.

voorkant iedere leeftijd telt

    P1017460 b   P1017537

Rondetafelgesprekken tussen drie generaties (2011-2012)
verslag door Paul Broekman

De tweede samenwerking met het Rijnlands Lyceum, in het najaar van 2011, was op een andere leest geschoeid dan de eerste. In plaats van interviews tussen de jongste en oudste generatie, waren drie generaties betrokken bij de invulling van deze maatschappelijke stage.

De leerlingen werden voorbereid op school in een sessie met Springlevend vertegenwoordigers. Daarna volgden de ontmoetingen aan de Ronde Tafel. Op iedere tafel lagen kaartjes met vragen of uitspraken, die in de voorbereidingen tot stand waren gekomen. Maar niets weerhield de deelnemers ervan om eigen vragen, ideeën of interesses in te brengen. En dat gebeurde dan ook volop.

Natuurlijk waren er een paar minuten nodig om de zaak op gang te krijgen en aan elkaar te wennen, met die variëteit aan mensen en leeftijden. Maar gaandeweg ontstonden er heel interessante gesprekken, met onverwachte wendingen. Opvallend was dat zowel jong als oud dezelfde kijk had op wat iemand graag doet in zijn leven. Daar tijd aan besteden geeft vrijheid en plezier, je kunt er ook helemaal in op gaan en jezelf zijn. Als je problemen hebt, bijvoorbeeld door tijdsgebrek of een moeilijk te vervullen opdracht, kun je dat corrigeren en compenseren met wat je graag doet. Natuurlijk, er zijn verschillen tussen de generaties, maar in de gesprekken bleken die weg te vallen als het over meer kernachtige zaken ging. Opvallend was dat dit vaak ging over normen, waarden en menslievendheid en dat gold voor alle leeftijden.

Een rondetafelgesprek met zes mensen, in leeftijd variërend van ongeveer dertien tot tachtig jaar, is een enerverende gebeurtenis. Het is nuttig zo’n uitwisseling tussen drie generaties en de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen was groot. Naar elkaar luisteren, elkaar ruimte geven en helpen het gesprek goed te laten verlopen vergt een open instelling van de deelnemers. In een groepsgesprek is veel dynamiek en het vraagt ieders inzet om de uniekheid per generatie boven tafel te krijgen. Zo’n groepsdynamiek is ook heel leerzaam en uitdagend door de verschillende ervarings- en belevingswerelden van de drie generaties.

Dat maakte het mogelijk om met andere ogen naar elkaar te kijken, los van leeftijd, door alle generaties heen. Het vraagt ook moed om aan zo’n rondetafelgesprek mee te doen en onbekende mensen van andere generaties te ontmoeten. Daarvoor is inlevingsvermogen en begrip voor de ander nodig. Juist daarom is het zo verheugend dat het gebeurt en het maakte de gesprekken tot een leerzame ervaring, serieus en intens, maar ook heel plezierig om te ervaren.voorkant nieuwe generatiedenken

Klas B2c voert ronde tafelgesprekken

Op vrijdag 25 januari, de laatste dag van de afsluitende week, begon de maatschappelijke stage van klas B2c . In samenwerking met de Stichting Springlevend is dit project tot stand gekomen. De stichting heeft onder andere als doel het contact tussen de verschillende generaties te bevorderen en het wederzijds begrip toe te laten nemen.

Zo’n maatschappelijke stage leent zich daar uitstekend voor en dit is dan ook al het derde jaar dat er projecten met Springlevend worden georganiseerd. Op vrijdag  zijn Sasja Cornelissen, en Otto Bignell van Springlevend  te gast geweest in het mentoruur van B2c om samen met de mentor Greet Sluis de leerlingen te informeren en voor te bereiden op de MaS. De eerste groep van 8 leerlingen is vrijdagmiddag te gast geweest in het gebouw de Gouden Jaren in Leiden. Zij hebben daar ronde tafelgesprekken gevoerd. Het zijn dubbelinterviews, omdat jongeren ouderen interviewen en vice versa. Na de gesprekken maken de leerlingen een verslag.

Maandag- en dinsdagmiddag zijn nog twee groepen leerlingen naar Leiden gefietst om aan de ronde tafelgesprekken deel te nemen. Uit eigen ervaring heb ik mee kunnen maken hoe waardevol het is om mensen van verschillende  generaties met elkaar te laten communiceren.  Zowel oud als jong genoot ervan. Meer over Springlevend kunt u zien op de website: https://stichtingspringlevend.wordpress.com

Bert Lakeman,
MaS Coördinator

Gepubliceerd op de website van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest (RLO):

http://www.rlo.nl/content/klas-b2c-voert-ronde-tafelgesprekken

G2b sluit maatschappelijke stage af met ‘high tea’

Klas g2b heeft tijdens een door hen zelf bereide ‘high tea’ de medewerkers van de Stichting ‘Springlevend’ ontvangen. Doelstelling van de stichting is het met elkaar in contact brengen van verschillende generaties. In maart waren de leerlingen, als jonge generatie, in gesprek geweest met de oudere en de middengeneratie over filosofisch getinte vragen. De uitkomsten van die gesprekken zijn verzameld in de vorm van een tijdschrift, ‘Megazien’. Alle leerlingen kregen tijdens de high tea een puzzelstukje, het totaalplaatjes was de voorkant van het magazine, waarvan alle leerlingen een exemplaar mee naar huis kregen.

Gepubliceerd op de website van het Rijnlands Lyceum Oegstgeest (RLO):

http://www.rlo.nl/content/g2b-sluit-maatschappelijke-stage-af-met-%E2%80%98high-tea%E2%80%99

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.