Menselijkheid door de eeuwen heen

Op zoek naar menselijkheid door de eeuwen heen…

Menselijkheid als rode draad

Binnen Springlevend hebben we regelmatig gesprekken over wat Menselijkheid inhoudt, of idealiter zou kunnen inhouden. In je eigen leven, binnen de maatschappij, binnen de ouderenzorg…

De Renaissance

Omstreeks de 14e t/m de 16e eeuw bleek de Renaissance ook in de lage landen een boeiende tijd, met stromingen als het humanisme in een belangrijke rol. De plaats van de mens op zichzelf alsook in relatie met het goddelijke, was onderwerp van onderzoek en debatten.

Geschriften van mensen als Erasmus en Geert Grote over de uitdagingen van het mens zijn spreken van een nieuw (zelf)bewustzijn van de mens en lijken ook in onze tijd nog verrassend actueel. De indruk bestaat dat deze periode, waarin ook de schilderkunst sterk opkwam, de basis heeft gelegd voor de latere bloeiperiode van de Gouden 17e eeuw.

Menselijkheid door de eeuwen heen

Tijdens Open themacafés en power point presentaties in verpleeghuizen hebben we in de afgelopen jaren ingezoomd op menselijkheid in de 14e tot en met de 16e eeuw. In vele steden ontstonden de zogenaamde hofjes, waar zorg voor ouderen en/of armen gestalte werd gegeven. In Leiden, de standplaats van Springlevend, zijn nog vele van deze hofjes bewaard gebleven…

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.