persberichten, flyers en artikelen

Het zou te ver gaan om al onze persberichten, flyers, artikelen, interviews en nieuwsberichten te tonen. Hieronder vindt u een selectie:

Flyers en folders

Van de 50PlusBeurs

Artikelen in tijdschrift Ode

Overigen en diversen

Recente persberichten

Geloven in jezelf
Op donderdag 11 februari a.s. organiseert Stichting Springlevend in Culemborg de workshop ‘Geloven in jezelf’. Het is iets dat we allemaal wel herkennen, geloven of juist niet geloven in jezelf, barsten van zelfvertrouwen of juist je zelfvertrouwen lijken te hebben verloren.

Kunnen geloven in jezelf is een belangrijke factor op iedere leeftijd, maar naarmate je ouder wordt ondervind en zie je dat het steeds crucialer wordt. Waarom is geloven in een ander soms gemakkelijker dan geloven in jezelf? Zelfs als anderen in jou geloven en vertellen dat je iets kunt, kun je soms de mentale knop niet omdraaien en erop vertrouwen dat je goed genoeg bent.

Niet kunnen geloven in jezelf heeft o.a. te maken met jezelf te veel met anderen vergelijken of te veel bezig zijn met wat anderen van je vinden of zouden kunnen vinden.

Geloven in jezelf heeft te maken met de unieke persoon die je bent en dat jij jezelf het beste kent. De ontbrekende schakel voor geloven in jezelf heb je zelf in handen. Geloven in jezelf is een kunst en vraagt om interesse in en passie voor leven. Naarmate je ouder wordt heb je de wijsheid om dat geloof te vinden, maar kan de onzekerheid toenemen omdat ouder worden veel onzekerheden met zich mee brengt.

Deze workshop verdiept een aantal elementen die met geloven in jezelf te maken hebben en geeft een aantal denkwijzen en zienswijzen om zelf mee aan de slag te kunnen.

Het vindt plaats van 15.00 tot 17.00 uur in Gebouw de Salaamander, Heimanslaan 2 te Culemborg. Kosten 5 euro. Voor opgave en info: 0345-520356 en stichtingspringlevend@gmail.com

Geheugen van het hart
Stichting Springlevend organiseert op maandag 12 oktober 2015 een workshop met de titel ‘Geheugen van het hart’. Onderzoek van de afgelopen jaren geeft aan dat er een rechtstreekse en sterke relatie bestaat tussen ons brein en ons hart. Zo heeft bijvoorbeeld een Franse arts en psychiater aangetoond dat er een voortdurende wisselwerking plaats vindt tussen het hart en de hersenen.

Nu heeft iedereen wel eens ervaren dat het hoofd en het hart rechtstreeks op elkaar reageren. Je voelt je bijvoorbeeld emotioneel en daar ga je negatief door denken. Of je hoort, ziet of denkt iets en wordt er emotioneel van.

Enerzijds spreekt ‘geheugen van het hart’ over het aspect van gevoel bij geheugen en herinneringen. Feiten geven op zichzelf geen gevoel, het zijn feiten. Maar het reproduceren van deze opgeslagen feiten, het proces van het herinneren van ervaringen, kunnen gewenste of ongewenste gevoelens met zich meebrengen. Anderzijds spreekt ‘geheugen van het hart’ over het vermogen van het hart om een vorm van geheugen op te bouwen.

Deze en andere aspecten aangaande geheugenwerking komen aan de orde tijdens de workshop. Locatie is in het gebouw ‘De Gouden Jaren’, Nieuwstraat 34 te Leiden. De kosten zijn € 5. Voor meer informatie en opgave: 071-5418963 of via info@springlevend.org

Wat is een mens?
Wat betekent het om mens te zijn in deze 21e eeuw? Het is de vraag die zich aandiende na een serie workshops die Stichting Springlevend eerder dit jaar in Leiden heeft gegeven. Uiteindelijk is het een vraag waar alles om draait. Hoe zien we onszelf als mens en hoe zien we onszelf als onderdeel van het grotere collectief dat we de mensheid noemen?

Overal om ons heen, dichterbij en verder af, nemen we de noodzaak voor menselijkheid waar. Het is een utopie om te denken dat menselijkheid een automatisme is. Of dat alles vanzelf wel goed komt als we ons afsluiten voor de problemen van de wereld. De tijd waarin we nu leven vraagt om wereldburgerschap en de enigen die dat gestalte kunnen geven zijn de mensen zelf.

Op jonge leeftijd ben je vaak nog niet zo bezig met de vraag wat een mens is. Je staat aan het begin van je leven en probeert er het beste van te maken. Wanneer je ouder wordt, wordt de vraag ‘Wat is een mens?’ steeds prangender. Je hebt immers al een flink aantal jaren geleefd en geprobeerd de optelsom te maken van wat leven nu eigenlijk is. Hoe het sluitstuk in te vullen en wat na te laten voor de mensen nu en die nog gaan komen?

Springlevend geeft o.a. workshops en themamiddagen over praktische thema’s voor ouderen en over generatievraagstukken. De themabijeenkomst ‘Wat is een mens?’ vindt plaats op zaterdag 26 september 2015 van 10.30 tot 14.30 uur in gebouw ‘De Gouden Jaren’, Nieuwstraat 34 te Leiden. De kosten zijn € 7,50 (incl. lichte lunch). Voor meer informatie en opgave: 071-5418963 of via www.springlevend.org

Vergeven doe je zelf
Ruzies, vetes en conflicten kunnen in een oogwenk worden opgelost wanneer we elkaar als mensen sneller zouden kunnen vergeven. Maar vergeven is niet zo gemakkelijk als het gaat om gekwetste gevoelens of heftige emoties. En wie is er nu eigenlijk verantwoordelijk voor wat er is gebeurd?

Stichting Springlevend gaat in de workshop ‘(Zelf)vergeving en levenswijs’ in op de vraag hoe je ervaringen en gebeurtenissen een plek kan geven. Zaken waar je nu nog spijt van hebt en zaken waarvoor je een ander nog niet hebt kunnen vergeven.

Oorlogen in het groot kunnen we oplossen als we vergeven in het klein, in onze eigen persoonlijke situaties. Naarmate je ouder wordt weet je dat dat steeds belangrijker wordt. Wie verstaat de kunst van vergeven?

Kunnen (zelf)vergeven geeft rust, overzicht en vertrouwen. Deze workshop geeft zowel inzichten als technieken en handvatten die je kunt toepassen in je dagelijkse leven. De bijeenkomst vindt plaats op maandag 15 juni 2015. van 13.30 tot 15.30 uur op Nieuwstraat 34 te Leiden. Voor opgave en meer informatie: 071-5418963 of www.springlevend.org